• Foto Jan Willem Keij

Rol inwoners bij Omgevingsvisie Tiel

TIEL Tiel gaat een Omgevingsvisie opstellen met de lange termijn ontwikkeling voor Tiel. Er komt een doorkijk naar 2040. De commissie Ruimte besprak de aanpak.

door Wim Timmermans

De Structuurvisie van Tiel is achterhaald. Daarom wordt een Omgevingsvisie opgesteld.

Het is een Structuurvisie nieuwe stijl, met veel meer aandacht voor ideeën vanuit inwoners, organisaties en bedrijven.

In de Omgevingsvisie moet staan wat de huidige kwaliteit van Tiel is. Wat de gemeente, samen met haar inwoners en bedrijven, wil bereiken de komende tijd. En wat er daarvoor gaat gebeuren. College en raad willen vaak, bij voorkeur maandelijks, met elkaar van gedachten wisselen over wat er in de Omgevingsvisie komt te staan.

TYPISCH TIEL In december 2018 is door de commissie al gesproken over de nota Typisch Tiel.

Dat is de eerste stap die Tiel maakt om te komen tot een Omgevingsvisie.

De nota bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en trends. Ook zijn in de nota, samen met bijna 200 inwoners, de belangrijkste kenmerken en kwaliteiten van Tiel benoemd.

Typisch Tiel wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken. Dat is eigenlijk de aftrap voor het opstellen van de Omgevingsvisie.

In de eerste fase van de Omgevingsvisie wordt daarna de lange termijn ambitie voor Tiel bepaald. Daarin hebben inwoners en stakeholders een belangrijke stem. Stakeholders zijn bedrijven en organisaties.

In de tweede fase wordt geanalyseerd wat voor beleid nodig is om de ambitie werkelijkheid te maken. En of bestaand beleid, zoals bijvoorbeeld een Woonvisie, moet worden aangepast. Dat doet de gemeente zelf.

Tenslotte worden maatregelen en beleid opgesteld om de vastgestelde ambities te realiseren.

Dat gebeurt met een actieve inbreng van stakeholders en in gesprek met inwoners.

POSITIEF Raadsleden reageerden positief. Cees Anker (GL) wilde een extra debat met alle betrokken inwoners, organisaties en bedrijven. Coalitieleden Elise Derksen (VVD) en Kamiel Gullikers (PvdA) vroegen om een goede balans tussen ambities en de onder druk staande begroting. Erik Henning (D66) wees er op dat uiteindelijk de raad definitief beslist over de Omgevingsvisie. De kanttekeningen werden door wethouder Ben Brink (PvdA) omarmd.