RSG Lingecollege en ROC Rivor kiezen samen voor nieuw onderwijskundig ontwerp

TIEL - RSG Lingecollege en ROC Rivor gaan nauw samenwerken bij de invoering van een nieuw onderwijskundig ontwerp waarmee in Tiel een doorlopende leerlijn tussen VMBO en MBO wordt gerealiseerd. Beide scholen hebben hiervoor op donderdag 22 januari een overeenkomst ondertekend. De samenwerking rust op de volgende pijlers: een nieuw onderwijsprogramma en vernieuwde inrichting van de loopbaanbegeleiding voor VMBO-leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen; een "pre-Bachelor route" waarbij VMBO-leerlingen van de theoretische leerweg vanaf hun start in het VMBO uitzicht krijgen op een doorontwikkeling via het MBO (niveau 4) naar het HBO; een Startroute voor kansarme leerlingen met toeleiding naar eenvoudige posities op de arbeidsmarkt. Het nieuwe onderwijskundig ontwerp is een belangrijke voorwaarde voor een werkelijke reductie van de schooluitval en van groot belang voor de regionale arbeidsmarkt.

Beide scholen maken werk van een gemeenschappelijke ambitie voor het Tielse voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het onderwijskundig ontwerp sluit nauw aan bij de voorgenomen (ver)nieuwbouw van RSG Lingecollege waar dit voorjaar de gemeenteraad een besluit over neemt. De basis hiervoor vormen doorlopende leerlijnen met het vervolgonderwijs vanuit vier goed geoutilleerde (deel)scholen: i.c. de praktijkschool, het vakcollege, de nieuw te bouwen MAVO+ aan de Tielerwaardlaan en het volledig vernieuwde Lyceum met onder meer het technasium en Gymnasium aan de Heiligestraat.

De overeenkomst werd ondertekend door Peter Ronner, bestuurder van RSG Lingecollege, en Rob Franken, bestuursvoorzitter van ROC Rivor. ,,Met deze samenwerking kunnen we onze leerlingen in het VMBO een meer gerichte en bewuste loopbaankeuze laten maken", aldus Peter Ronner. Ook Rob Franken is verheugd. ,,We hebben voor het eerst een sluitende keten gerealiseerd. De drempel tussen het VMBO en MBO verdwijnt hiermee. Onze studenten en medewerkers kunnen nu moeiteloos over en weer gaan."

Foto: V.l.n.r. Peter Ronner en Rob Franken