• Hutten bouwen tijdens de Vakantie Bijbel Week op het schoolplein van de Sterappel.

    Aline Cornelisse

Scholen onderzocht op asbest

BUREN Alle Burense openbare basisscholen zijn onlangs onderzocht op de aanwezigheid van asbest en de noodzaak om dit te verwijderen. Voor de Eben Haezerschool in Lienden van de Stichting scholen met de Bijbel, de Wegwijzer in Asch en de Ds. Derksenschool in Ravenswaaij van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB) heeft de sanering al plaatsgevonden in 2014. Er is in verschillende scholen asbest aangetroffen.

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

Tijdens de sloop van de Oude Hoeksteen aan de Kapelstraat in Maurik is asbest in de grond terechtgekomen. De sloper is failliet, de grond is in eigendom van de CPOB, maar de gemeente heeft de verplichting om de grond schoon op te leveren. Dit kost een dikke 20 duizend euro.

Asbesthoudend materiaal in een schoolgebouw hoeft echter niet altijd direct te worden verwijderd. Als de gebouwgebruikers niet direct bloot staan aan asbest en er geen sloop-, groot onderhoud of renovatieplannen zijn, vormt het niet per se een gezondheidsrisico.

Er is op dit moment asbest ontdekt bij De Sterappel in Lienden, De Aldenhaag in Zoelen, De Meent in Ommeren en De Daverhof in Kerk-Avezaath. Dit dient zo snel mogelijk verwijderd te worden. Bij de Beatrixschool in Buren, De Meent in Ommeren, De Kastanjepoort in Erichem en De Sterappel in Lienden bevindt zich ook asbest dat op latere termijn weggehaald zou kunnen worden.

Voor de herstelwerkzaamheden heeft de gemeente Buren overleg gevoerd met Basis Buren. Zij betalen samen de herstelkosten. Globaal is daar de onderverdeling gemaakt dat constructief werk bij de gemeente komt en inrichtingswerk bij Basis Buren. In totaal rekent de gemeente Buren op een extra kostenpost van 175 duizend euro om de asbestproblematiek op de Burense scholen op te lossen.