• Will van Rhee
  • Vrienden van Suriname

Schoolmeubilair opgehaald bij PWA-school

TIEL De Stichting Vrienden van Suriname verzamelt en verstuurt al meer dan 15 jaar gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar, zeer grote (40 ft) zeecontainers met hulpgoederen naar Suriname. In Suriname is de economisch crises nog lang niet voorbij, er heerst vooral onder de arme bevolking, bittere armoede.

De hulpgoederen die de Stichting verscheept, rolstoelen, verbandmiddelen, schoolmeubelen ed, zijn dan ook zeer hard nodig. Het versturen van een container kost telkens 3.000 euro.

De stichting kan financiële hulp gebruiken. De Belastingdienst erkent de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van belastingen. Een gift geven kan via Rabobank Tiel BIC: RABONL2U, IBAN: NL53RABO0362966796

De Stichting Vrienden van Suriname heeft van de PWA school in Tiel ongeveer 25 schooltafeltjes en – stoeltjes ontvangen. Dit schoolmeubilair was overtollig en kan men in Suriname nog zeer goed gebruiken.

Ook zijn de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname zijn naar Landgraaf gereden om daar een aanhangwagen te laden met incontinentiematerialen, rolstoelen en rollators. Tevens werd bij een particulier uit Winssen enige postoelen en enige rolstoelen opgehaald.