SKOR wijzigt organisatiestructuur

TIEL De Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland ( SKOR) heeft in haar missie onder andere staan dat haar scholen vernieuwend onderwijs op maat bieden. De tien katholieke scholen van de SKOR in Tiel en omliggende gemeenten staan volledig achter de genoemde missie. Samen sterk in onderwijs is dan ook de herkenbare slogan, waar SKOR voor staat. Bij vernieuwend onderwijs hoort een modern ingerichte organisatiestructuur.

Achter de schermen heeft SKOR het afgelopen jaar hard gewerkt om met inzet en constructieve betrokkenheid van alle geledingen te komen tot een nieuw bestuursmodel.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een two tier model dat bestaat uit een Raad van Toezicht en een bezoldigde directeur-bestuurder. Maurice Gloudi, sinds een aantal jaren werkzaam als Algemeen directeur bij de SKOR, is met ingang van 1 oktober benoemd tot directeur-bestuurder. Hij heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die ieder vanuit hun kennis en ervaring op een kritische en onafhankelijke manier toezicht houden op de organisatie en een toegevoegde waarde leveren met betrekking tot het onderwijsbeleid van de SKOR. ,,We hopen op deze manier verder te bouwen aan een goede samenwerking tussen school en ouders met oog voor kwaliteit en veiligheid."