• Werkzaak Rivierenland

Sociale activeringsplaatsen helpt werkzoekenden vooruit

TIEL Tielse Vrijwilligers Organisatie (TVO) en Werkzaak Rivierenland hebben 11 januari de samenwerkingsovereenkomst voor sociale activeringsplaatsen in het Ziekenhuis Rivierenland ondertekend.

Tielse Vrijwilligers Organisatie biedt zes doorlopende werkplekken voor werkzoekenden die, in het kader van hun re-integratie traject, behoefte hebben aan een Sociale Activeringsplaats.

Een Sociale Activeringsplaats biedt activiteiten die gericht zijn op het in beweging brengen en houden van werkzoekenden die het tot nu toe niet lukte om een baan te vinden. Een activeringsplek zorgt voor het krijgen van een arbeidsritme, structuur, inzicht in belastbaarheid en kan helpen om de Nederlandse taal te leren (taalstage). De werkzoekende gaat aan de slag met behoud van uitkering, het ziekenhuis betaalt alleen eventuele reiskosten.

De activiteiten worden uitgevoerd in het Ziekenhuis Rivierenland. Voor iedere deelnemer worden persoonlijke afspraken gemaakt over de duur en omvang van de invulling Sociale Activeringsplaats. De afspraken komen in een individuele overeenkomst. Een kandidaat kan zo in zes maanden zijn kansen op een baan vergroten.

Werkzaak en de Tielse Vrijwilligers Organisatie werken het hele jaar samen aan de sociale activering. In oktober wordt geëvalueerd. Op basis van de resultaten worden afspraken over een verlenging gemaakt.