• Jan Willem Keij

Speelplekken straks van vrijwilligers

TIEL Als het aan de gemeente ligt zijn over twee jaar alle speelplekken in beheer en onderhoud bij bewoners of opgeheven en verwijderd. De commissie Samenleving heeft de plannen afgelopen week in een vergadering besproken. 

door Charella Hulsbosch

 

Eind 2016 is het Plan van Aanpak overdracht beheer van speelplekken vastgesteld. Burgerparticipatie speelt daar een belangrijke rol in en heeft een plek gekregen als gevolg van een motie van een aantal politieke partijen. 

De afgelopen tijd en ook het komende jaar zit de gemeente om tafel met organisaties en inwoners om te kijken hoe dit vormgegeven moet gaan worden.

Zoals het er nu naar uitziet, worden vrijwilligers die een speeltuin gaan beheren straks gesteund door een stichting. ,,Mensen die bereid zijn om aan een schommel te schroeven, hebben dan iets om op terug te vallen", legt wethouder Melissen uit. ,,Sommige werkgroepen hebben behoefte aan instructies, anderen kunnen het zelf. Die ruimte moet er ook zijn, anders kom je niet tot burgerinitiatieven. Dat willen we faciliteren." Voordeel van een stichting is bovendien dat ze ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld fondsen voor hun taken. Het in het leven roepen van een vereniging, met bijbehorende algemene ledenvergadering, is een te ingewikkelde constructie, legt de wethouder uit.

Maar als de gemeente zijn handen aftrekt van het onderhoud van speelplaatsen, wat gebeurt er dan in wijken waar de enthousiaste vrijwilligers niet voor het oprapen liggen? De Partij voor de Burgers kaart aan dat er wel degelijk gelet moet worden op spreiding. In geval van nood zou de gemeente wel kunnen bijspringen: ,,Mocht het niet lukken en er is een wijk waar geen speelplek is, dan kan de gemeente helpen. Maar dat is een noodsituatie, in principe gaan burgers het zelf doen."

Op 25 oktober komt het stuk terug in de raad. Het is onzeker of het een hamerstuk wordt. Carla Kreuk van de PvdB overlegt nog met haar fractie over de kwestie.