• Foto www.inloophuistiel.nl

Start JobGroups in Tiel

TIEL - Speciaal voor werkzoekenden start in januari een ontmoetingsgroep van en voor mensen die werkloos zijn geworden: JobGroups. De bijeenkomsten zijn gepland op de donderdagochtenden van 15 januari tot en met 26 februari en worden gehouden in het Inloophuis aan het Kerkplein 1 naast de Sint Maartenskerk in Tiel. De deelname is gratis. Jobgroups is een initiatief van en voor werkzoekenden die elkaar willen steunen en op weg helpen om een baan te vinden. Met inspirerende gesprekken en handige tips kunnen de deelnemers elkaar op weg helpen om een baan te vinden. In kleine groepjes kan er gesproken worden over de concrete stappen die er gezet moeten worden om werk te vinden. De insteek van JobGroups is: samen weet je meer en samen kom je verder. Het programma is gericht op een laagdrempelige ontmoeting met medewerkers, loopbaanprofessionals en werkvinders die werkzoekenden met hun ervaring kunnen helpen. Na de geslaagde serie JobGroup-bijeenkomsten die in Culemborg werden gehouden, gaat men nu ook in Tiel van start. Cursusleider Wim Althuis: ,,Door het optrekken met andere werkzoekenden krijg je nieuwe energie, je staat er nietalleen voor. Het werk zoeken krijgt hierdoor een enorme boost. Meer dan de helft van de deelnemers van de eerste serie JobGroups had binnen een paar maanden al een nieuwe baan te pakken."Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten over de belangrijke vragen van werkzoekenden. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik eigenlijk? Hoe presenteer ik mezelf? Bij elke bijeenkomst staat een vraag centraal waarbij de deelnemers elkaar op weg helpen. JobGroups wordt georganiseerd op initiatief van de samenwerkende diaconieën in samenwerking met de Stichting Encour. De bijeenkomsten worden geleid door gespreksleider Han van Peer (Inloophuis Tiel) in samenwerking met lokale ondernemers die vanuit hun eigen invalshoek sollicitatietips geven. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via 06-15075802, of via www.jobgroups.nl of mailen naar info@jobgroups.nl Er kunnen maximaal 15 mensen aan de cursus meedoen.