• Werkzaak Rivierenland

Statushouders en werk in Regio Rivierenland

TIEL Werkzaak voerde in 2017 samen met Divosa een project met gerichte aandacht voor statushouders uit. Het projectjaar 2017 is voorbij. In de regio Rivierenland is met enthousiasme en betrokkenheid veel gedaan om statushouders naar onderwijs en of werk te leiden. Er is een online magazine uitgebracht met verslag over dit eerste jaar. In 2018 loopt het project door.

De belangrijkste conclusie is dat onder de leiding van een projectcoördinator krachten zinvol zijn verbonden tussen veel verschillende organisaties en dat samenwerking gewoon in praktijk gebracht moet worden. Nieuwe aanpakken en instrumenten zijn uitgeprobeerd en er is aan deskundigheidsbevordering gedaan. Dit zal in 2018 tot nog meer concrete resultaten gaan leiden. In het verslag zijn ook veel voorbeelden te lezen.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid ziet dat er landelijk veel bereikt is met het project Screening en Matching én dat er nog meer te doen is. Het ministerie verlengt het project met een jaar. Dat biedt mij de gelegenheid om de brug tussen de statushouders en de werkgevers verder te ontwikkelen en borgen. Natuurlijk samen met de gemeenten en de samenwerkingspartijen van Werkzaak.

Het online magazine met verslag is hier te raadplegen: http://werkzaak-rivierenland.instantmagazine.com/rapportages/statushouders2