Stib van start

LIENDEN - Stib gaat vrijdag 2 januari van start. Op maandag 5 januari om 16.00 uur wordt het officiële startsein gegeven in het Kulturhus in Lienden. Inwoners uit de gemeente Buren kunnen bij Stib terecht voor vragen, advies en ondersteuning bij zorg en welzijn. Stib staat voor Sterk in de buurt. De samenwerking tussen de organisaties die gaan samenwerken in Stib is 18 december officieel gemaakt met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Het startsein is in het Kulturhus in Lienden. Dit is een van de vier plekken waar inwoners straks op vaste tijden binnen kunnen lopen voor vragen, advies of een gesprek. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De gemeente krijgt vanaf 1 januari de taak om ervoor te zorgen dat mensen die hulp nodig hebben bij het meedoen aan de samenleving die ondersteuning zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving krijgen. Iedereen uit de gemeente Buren die daar (tijdelijk) hulp bij nodig heeft, kan hiervoor terecht bij Stib. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe, terwijl de beschikbare budgetten kleiner worden. Dat vraagt om een andere manier van werken. Het Burense uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk korten op de zorg zelf, maar de organisatie van de zorg veranderen. Zorg en welzijn kunnen niet alleen goedkoper en slimmer, maar vooral ook sneller en beter. Niet met meerdere hulpverleners tegelijk bij mensen over de vloer, maar kijken wat echt nodig is en de krachten bundelen. In Stib kunnen gemeente en instellingen efficiënter samenwerken en de juiste oplossingen zoeken, dichtbij huis. En die oplossingen kunnen vaak ook in de buurt gevonden worden. Mensen willen graag iets voor een buurtgenoot betekenen, is de ervaring.Stib is geen nieuwe organisatie. Stib bestaat uit medewerkers van bekende zorg- en welzijnsorganisaties, namelijk een wijkverpleegkundige en een maatschappelijk werker (STMR), cliënt- en mantelzorgondersteuner (Welzijn Buren en MEE Gelderse Poort), jongerenwerker (Mozaïek Welzijnsdiensten), jeugd- en Wmo-medewerkers (gemeente Buren). Stib is de Burense invulling van wat landelijk ook wel wordt aangeduid met sociaal gebiedsteam of wijkteam. Stib denkt met de inwoner mee over praktische oplossingen die bij hem passen. Wat kan hij zelf doen in de wijk, of voor buurtgenoten? Welke mensen in zijn omgeving kunnen worden gevraagd om met bepaalde zaken te helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk, waarbij aansluiting kan worden gezocht? De eigen kracht en het eigen netwerk staan centraal. En als professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt de aanvraag daarvan in gang gezet. De Stib-medewerkers delen alleen persoonlijke informatie van een hulpvrager met elkaar als hij of zij daarvoor vooraf toestemming geeft.Stib is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via 0344 - 680 670. Ook kunnen inwoners een vraag aan Stib stellen per e-mail via info@stib.nl. Op de website www.stib.nl staan waar en wanneer inwoners zonder afspraak bij Stib kunnen binnenlopen voor informatie, advies of een gesprek. Daarnaast kunnen inwoners ook met hun vragen terecht bij de hun bekende zorg- en welzijnsorganisaties. De medewerkers van Stib zoeken de inwoners ook op. Zo zijn ze aanwezig bij activiteiten in de kernen, bijvoorbeeld een markt of een ouderavond van de peuterspeelzaal. Foto: links F. van de Ven, regiomanager Rivierenland van MEE Gelderse Poort en rechts J. Arends, directeur van Welzijn Buren tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van Stib.