• Domaes Braber laat belangstellenden zien hoe ze kunnen 'overleven' in de uiterwaard.

    Eigen foto

Struinen in Kleine Willemswaard

TIEL Het startfeestje van de nieuwe aanpak gebiedsbeheer van de voormalige Kleine Willemspolder in Tiel is inmiddels geweest. De nieuwe naam is De Kleine Willemswaard en is een overstromingsvlakte van de Waal bij hoogwater. De komende drie jaar gaat ARK Natuurontwikkeling aan de slag met natuurgericht beheer van het gebied.

Op twee zondagmiddagen kunnen belangstellenden op pad voor natuurbeleving met Domaes Braber en Caroline van der Mark op 16 en 30 juni. Aanmelden kan via https://www.ark.eu/agenda/2019/struinen-de-kleine-willemswaard.

Beide middagen om 13.30 uur verzamelen op de Echteldsedijk (einde Nachtegaallaan), ze gaan minstens twee uur naar buiten, afhankelijk van de animo kan het korter of langer.