• Nieuwe partners Taalakkoord Rivierenland (v.l.n.r. Margret van Wijk Woonlinie, Jaap van Dam KleurrijkWonen en Martijn Leeflang Eerstelijnscentrum Tiel).

    Sandra Jansen, gemeente West Maas en Waal
  • Uitreiking cheque door Rabobank West Betuwe (v.l.n.r. Lisanne van Iterson Bibliotheek Rivierenland en Stichting Lezen Schrijven, Angela IJkhout ROC Rivor en Ans Looije Rabobank West Betuwe).

    Sandra Jansen, gemeente West Maas en Waal

Taalakkoord Rivierenland werpt eerste vruchten af

TIEL 47 organisaties in Rivierenland werken de komende jaren samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en voorkomen. Dit doen zij binnen de coalitie Taalakkoord Rivierenland. Afgelopen donderdag kwam de coalitie voor de tweede keer bij elkaar. Het Eerstelijnscentrum Tiel en de Woningcorporaties KleurrijkWonen en Woonlinie sloten zich als nieuwe partners aan bij het Taalakkoord. Daarnaast ontving het Taalakkoord een financiële bijdrage van Rabobank West-Betuwe voor een project gericht op het bereiken van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

De aanpak van laaggeletterdheid in Rivierenland Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken in de regio Rivierenland, is eind 2017 met 44 partijen het Taalakkoord Rivierenland ondertekend. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt de lokale gemeenten en organisaties bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Daar komen nu drie belangrijke maatschappelijke partners bij: het Eerstelijnscentrum Tiel en de woningcorporaties KleurrijkWonen en Woonlinie.

Leerpunten in Stadhuiscampus en Ziekenhuis Rivierenland
Het Taalakkoord Rivierenland start op korte termijn met project om nog meer mensen, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden, te kunnen bereiken. Concreet betekent dit dat er leerpunten worden ingericht in de Stadhuiscampus en het Ziekenhuis Rivierenland. In de Leerpunten kunnen mensen terecht voor informatie en advies over het cursusaanbod rondom taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Daarnaast kunnen mensen daar terecht voor hulp bij het lezen en begrijpen van moeilijke brieven en/of formulieren.

Alle partners in het Taalakkoord werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid aan het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid. Tijdens de bijeenkomst lichtten drie partners hun ambities en inzet toe. Werkzaak Rivierenland liet zien hoe zij laaggeletterdheid bespreekbaar maakt bij klanten en eigen medewerkers. Welzijn West Betuwe en Financieel Fit Rivierenland presenteerden beiden een project waarbij zij de thema's laaggeletterdheid en armoede/schulden met elkaar verbinden. En tenslotte vertelden drie docenten van ROC Rivor hun ervaringen met volwasseneneducatie.
     
  •