• Slechts een handjevol inwoners kwam op de noodkreet van het bestuur van het Zoetzand af.

    Neeltje van Triest

Teleurstelling in het Zoetzand

BEUSICHEM Dorpshuis het Zoetzand bevindt zich in zwaar weer. Het huidige bestuur voelt zich op dit moment overbelast en overweegt het bijltje er bij neer te gooien. Het dorpshuis zelf draait goed, de vrijwilligers kunnen al het werk net aan, maar er moet wel wat gebeuren.

Om dit duidelijk naar heel Beusichem te communiceren, riep het bestuur een brede vergadering uit. Alles was bespreekbaar en goede ideeën meer dan welkom. Wethouder Gert Jan Keller en Odile Jansen van Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) waren aanwezig om steun te bieden. Er kwamen echter maar een kleine twintig vrijwilligers en afgevaardigden van wat kleinere gebruikers op de vergadering af. Het bestuur stond bijna met lege handen. Bijna alle bezoekers vervulden al een of meerdere taken om het Zoetzand draaiende te houden. Predikant Leendert Jan van Lingen was de enige buitenstaander. Hij gaat samen met het bestuur verkennen wat kerk en dorpshuis voor elkaar kunnen betekenen.

Voorzitter Ellemieke de Vaal, secretaris en agendabeheerder Sonja Kedde, penningmeester Hans van Doesburg en algemeen bestuursleden Laura van Wijk en Jermi van Zetten konden hun teleurstelling niet verbergen. Wethouder Keller benadrukte dat het beheer en de exploitatie niet gezien wordt als een gemeentelijke taak. Wel wil de gemeente meer gaan investeren in activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. Voorlopig zal het Zoetzand niet privatiseren en de komende vier jaar blijft alles nog bij hetzelfde.

Odile Jansen (DKK) wees op het feit dat het bestuur in vijf jaar tijd een gezonde organisatie heeft neergezet. Een gezellige groep vrijwilliger en nog steeds toenemende activiteiten. Er zijn veel kosten bespaard en het inkomsten zijn toegenomen.

Ellemieke de Vaal: ,,Dat vergt na vijf jaar heel veel. De praktische uitvoering, het financieel beheer, het aansturen van de vrijwilligers en het verzorgen van de boekingen vragen steeds meer tijd. Ook omdat het om de meest uiteenlopende activiteiten gaat. De verenigingsavonden waarbij de clubs zelf hun koffie en fris pakken moeten gefaciliteerd worden. Toneelavonden, concerten, feestjes, disco's, het Leerpunt, Huis van de buurt, Senioren aanBod, een clubmatch van de hondenvereniging of een ondernemersbeurs. Overal zijn vrijwilligers voor nodig. Vrijwilliger Hans van Doesburg heeft aangekondigd fors te minderen. Hoe krijgen we dan het plaatje nog rond? Als ik hier rondkijk, vraag ik mezelf toch af wat Beusichem eigenlijk wil. Als hier 10 procent van alle inwoners zou zitten, zijn dat 350 vrijwilligers. Ik tel ze niet.''

Vervolgens deelt ze een aantal formulieren uit. Hierop staan vacatures waar aspirant vrijwilligers op in kunnen zetten. Het beheer van de agenda, het gebouw, het magazijn of fungeren als bestuurslid. Ook kunnen mensen aangeven of ze ergens goed in zijn, voor een bepaalde taak benaderd willen worden of een goed idee in willen brengen. Vooralsnog hoopt het bestuur dat er toch nog een oplossing komt. Zo niet, dan trekt het zelf een conclusie.