• Jan Willem Keij

Tiel in actie tegen rattenplaag

TIEL Tiel gaat de rattenplaag in de omgeving van het Hertenkamp te lijf. De gemeente trekt hiervoor 30.000 euro uit.

 

Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat er behoorlijke rattenoverlast in en om het Hertenkamp is. Behalve overlast is er risico op het verspreiden van ziektes.

Uit onderzoek van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) blijkt dat de dieren ook de woningen aan de nabijgelegen Kwelkade binnenkomen. Volgens omwonenden duiken de dieren duidelijk zichtbaar op in de straten tussen het Hertenkamp en de Waal. Ze gaan er op zoek naar voedsel om vervolgens "op hun gemak" naar hun schuilplaatsen terug te keren. Het hele gebied wordt aangepakt.

Dat het zo ver heeft kunnen komen wijt KAD aan het ontbreken van beleid en een beheersplan. Hierdoor hebben ratten zich ongestoord kunnen voortplanten. Behalve het opstellen van zo'n plan moet de gemeente zich volgens KAD actief gaan toeleggen op rattenbestrijding. Ook het ontbreken van afspraken met de Avri heeft ertoe bijgedragen dat het aantal ratten is toegenomen.

De gemeente neemt de aanbevelingen ter harte en trekt onder voorbehoud van goedkeuring door de raad geld uit voor de bestrijding. Vooruitlopend hierop is vorige maand al begroeiiing in de droge sloot achter het paviljoen verwijderd en zijn de slootkanten gemaaid. Hier bevinden zich veel rattenschuilplaatsen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met het Hertenkamp om voedsel voor de dieren in dit gebied goed af te schermen. Verder maakt de Avri de prullenbakken in het Hertenkamp vaker leeg en zijn er borden geplaatst waarop wordt gevraagd om de eenden niet te voeren.

 

BRIEF Omwonenden kregen vorige maand al een brief van de gemeente waarin de te nemen maatregelen worden uitgelegd. Door etensresten in de groene container te deponeren kunnen ook zij volgens de gemeente helpen om de rattenplaag te lijf te gaan. De gemeente heeft de medewerkering van omwonenden ook nodig omdat ze rattendozen wil plaatsen in de voor- en achtertuinen. De rattenplaag kan tegen een gereduceerd tarief ook binnenshuis bestreden worden.