• Ab Donker

Tiel herdenkt oorlogsslachtoffers

TIEL Op 4 mei worden in de gemeente Tiel de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op 2 plaatsen herdacht: Tiel en Wadenoijen. De herdenking in Tiel heeft dit jaar als thema 'De oorlog leeft voort in de 2e generatie', omdat de gevolgen van oorlogen ook voor latere generaties voelbaar blijven.

DODENHERDENKING TIEL De herdenking begint om 18:45 uur met samenzijn in de Sint Maartenskerk. Het Madrigaal koor, ProCanti, de leerlingen van de basisschool De Achtbaan en RSG Lingecollege verlenen hieraan hun medewerking. Na het samenzijn in de kerk start de stille tocht vanaf de kerk naar de fusilladeplaats bij de coupure en het Joods Monument. De stille tocht eindigt bij het oorlogsmonument bij de Sint Maartenskerk, waar 2 minuten stilte in acht worden genomen. Hierna houdt burgermeester Hans Beenakker een korte toespraak. Na de herdenking verzorgen leerlingen van de Internationale Schakelklas van RSG Lingecollege de kleine voorstelling 'Verhalen over de grenzen van vrijheid'. Verhalen die zich 73 jaar geleden afspeelden én het verhaal van nu: over onderduiken, over het helpen van andere mensen met gevaar voor eigen leven en over vluchtelingen die in bootjes naar bevrijd gebied voeren. Veel van de leerlingen hebben dit ook meegemaakt. De organisatie van de herdenking is in handen van het 4 mei comité in samenwerking met de gemeente.

DE OORLOG LEEFT VOORT IN DE 2E GENERATIE Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Dat betekent niet dat de gevolgen van die oorlog op mensen ook verdwijnen. Steeds meer wordt duidelijk dat oorlogen voortleven in volgende generaties. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen die kort na de oorlog werden geboren en van wie de ouders NSB-ers waren. Zij werden op school gemeden en vrienden en vriendinnen mochten niet thuis op bezoek komen. Denk aan de vele Joodse gezinnen waar de gordijnen in huis bijna altijd gesloten waren. Eén of beide ouders waren in constante rouw omdat zij als enigen van hun familie de oorlog hadden overleefd, overladen met een soort schuldgevoel. Of denk aan de kinderen die er onder leden dat hun vader of moeder onberekenbaar en prikkelbaar was na nachten met angstdromen, waarin de spanningen van de verzetstijd werden herbeleefd. Het was en is vaak 'stil leed', met de nodige spanningen, dat bijna altijd achter de voordeuren bleef en blijft. Op 4 mei besteedt het 4 mei comité aandacht aan deze bijzondere en zelden belichte groep oorlogsslachtoffers tijdens de bijeenkomst in de Maartenskerk.

DODENHERDENKING WADENOIJEN De dodenherdenking in Wadenoijen start om 19:10 uur op de parkeerplaats achter Chinees restaurant De Lelie. Van daar lopen de aanwezigen, onder het luiden van klokken, naar de Protestantse kerk aan de Lingedijk. Om 19:30 uur is er een korte herdenkingsbijeenkomst in de kerk. In een afwisseling van teksten, gedichten, muziek en gebeden is er voor ieder ruimte om op zijn of haar manier te herdenken. Om 19:55 uur is de stille tocht naar de oorlogsgraven op de begraafplaats, waar 2 minuten stilte in acht worden genomen. Hierna spreekt wijkwethouder Henk Driessen de aanwezigen toe. De organisatie van de herdenking is in handen van de plaatselijke Oranjevereniging.