• www.pixabay.com

Tiel moet fietsvriendelijker worden

TIEL Tiel moet fietsvriendelijker. De commissie Ruimte besprak de concrete plannen.

door Wim Timmermans

De Commissie Ruimte van Tiel boog zich over het voorstel voor een nieuw programma „Tiel Fietsvriendelijk". Het programma is een direct gevolg van een motie van GroenLinks in 2017. Die motie is raadsbreed aangenomen.

Het nieuwe programma is gemaakt samen met betrokken inwoners op een drietal bijeenkomsten. Maureen Klijn (GL) was daar tevreden over, maar wees er op dat er vooral „mannen ouder dan 50 aanwezig waren. Hoe kunnen we een bredere groep aanspreken?" Wethouder Marcel Melissen herkende dat, maar „uiteindelijk komen er goede dingen uit. De avonden hebben veel gebracht." Hij bekende zelf ook tot de categorie mannen ouder dan 50 te behoren en kreeg daarmee de lachers op zijn hand. Vic Latumahina (Kleurrijk) suggereerde „meer input uit de wijken te halen."

Het busvervoer verschraalt. Met de komst van e-bikes en snelle fietsen wordt de fiets steeds belangrijker. Bovendien is fietsen gezond. Fietsen is schoon; goed voor de luchtkwaliteit. Maar ook is meer aandacht nodig voor de veiligheid.

Tiel zet in op concrete maatregelen. Het programma bevat een nieuw hoofdfietsnetwerk. Betere fietsverbindingen en aansluiting op het hoofdfietsnetwerk Gelderland. Een lijst met knelpunten op het gebied van fietsveiligheid. Er wordt zoveel mogelijk „mee gekoppeld" met bijvoorbeeld bestaande onderhoudsprogramma's, riolering en het komende Veiligheidsplan.

Maar veel geld is er niet op dit moment. Coalitiegenoten Simone de Boer (PvdB), Erik Rehbergen (VVD) en Kamiel Gulikers (PvdA) drongen aan op samenwerking met de provincie. Wat Melissen betreft moet Tiel eerst zelf haar financiën en beleid op een rij hebben. Door middel van een „fietsplan met visie."

Peter van der Lugt (PT) en Maureen Klijn (GL) betreurden dat een autoluwe binnenstad niet hoger op de prioriteitenlijst staat. Maar het heeft de aandacht van Melissen. Het ligt „niet aan de wil, maar aan de ingewikkelde problematiek. Het is complex. Het is nu eenmaal niet zo maar geregeld." Het programma Tiel Fietsvriendelijk wordt 22 mei besproken in de raad.