• Skyline Tiel.

    Esther Coumans

Tiel moet flink bezuinigen

TIEL Tiel krijgt te weinig geld van het Rijk voor zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners, met name voor Jeugdzorg. Daardoor staat de gemeente er financieel niet goed voor. De inkomsten en uitgaven zijn niet in evenwicht. Daarom moet de gemeente in actie komen en jaarlijks tussen 2 en 2,5 miljoen bezuinigen. Tegelijk is het nodig om te investeren. Zo blijft Tiel in de toekomst een vitale, sociale en aantrekkelijke stad. De gemeente moet scherpe keuzes maken voor de korte en lange termijn waarop ze bezuinigt en waarin ze investeert.

Overal een beetje bezuinigen kan niet meer. Dat heeft de gemeente de afgelopen jaren al meerdere keren gedaan. Er ligt nu een plan om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te brengen en financieel gezond te worden. Daarbij ontziet de gemeente de inwoners zo veel mogelijk, maar dat lukt niet helemaal. Het plan bestaat voor 60% uit maatregelen die de inwoners financieel niet direct raken, zoals het verkopen van panden en maatregelen om intern zaken anders te regelen. Ook het, met behoud van kwaliteit, anders organiseren van de toegang tot de zorg is één van de maatregelen. Deze maatregelen leveren samen jaarlijks een besparing op van € 1,6 miljoen.

IEDEREEN GAAT ER IETS VAN MERKEN 40% van de maatregelen is mogelijk financieel wel merkbaar voor inwoners. De waarderings- en activiteitensubsidies voor sport en cultuur worden verlaagd. Dat geldt ook voor de subsidies voor evenementen. Ook de budgetten voor het mantelzorgcompliment en de individuele inkomenstoeslag worden lager. Het college stelt verder voor aan de raad om de OZB met 7,5% te verhogen. 5% daarvan wil het college gebruiken om het tekort op de begroting weg te werken. Ook de parkeertarieven gaan omhoog. Daar staat tegenover dat het avondparkeren weer gratis wordt. Meer informatie is te lezen in de nota Tiel in Evenwicht op https://raad.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-commissie-beleidscyclus_3649/agenda/raadscommissie-beleidscyclus_25922

INVESTEREN Er zijn ook inhoudelijke keuzes nodig om ervoor te zorgen dat Tiel in de toekomst een vitale, sociale en aantrekkelijke stad blijft. Daarom wil de gemeente ook investeren. Na de zomer wordt hiervoor een aparte aanpak gemaakt. Dit is de investeringsagenda voor Tiel. 2,5 % van de OZB-verhoging is bestemd voor deze investeringen.

Op 13 juni is er een inspreekavond over de bezuinigingsmaatregelen. Op 26 juni praat de gemeenteraad over de plannen. De raadsleden bepalen dan of ze het er mee eens zijn. In november 2019 stelt de gemeenteraad de begroting vast.