• Werkzaak Rivierenland

Tiel op oorlogspad over Werkzaak

TIEL De raad van Tiel dreigt de samenwerking met Werkzaak te beëindigen. Het besluit is hard aangekomen in de regio.

door Wim Timmermans

Werkzaak begeleidt voor zeven gemeenten in Rivierenland werkzoekenden, die (langdurig) werkloos zijn of een arbeidsbeperking hebben bij het vinden van werk. En verzorgt uitkeringen voor werkzoekenden. Dat doet Werkzaak sinds 2016. Maar de deelnemende gemeenten liggen al lang met elkaar overhoop.

Het rommelt al langer in Tiel. Een jaar geleden maakte wethouder Ben Brink (PvdA) zich al zorgen of de Tielse belangen wel goed werden behartigd. En naar aanleiding van de Werkzaak begroting voor volgend jaar lijkt de bom nu gebarsten.

Kern van het probleem is geld. Tiel betaalt meer dan de helft van de kosten van Werkzaak. Dat is in het verleden zo afgesproken.

Maar Tiel zit niet in het dagelijks bestuur van Werkzaak en heeft weinig grip op de uitvoering van taken. Sowieso heeft Tiel bij stemmingen over de grote lijnen van de activiteiten van Werkzaak maar één stem. Net als de andere zes gemeenten. Terwijl Tiel meer dan de helft van de financiële middelen inbrengt. Gevolg is, volgens Brink vorig jaar al, dat er te weinig aandacht is geweest voor Tielse werklozen.

En nu slaat de begroting 2020 van Werkzaak Tiel jaarlijks voor 2,5 miljoen euro extra aan. Net nu Tiel miljoenen tekorten heeft op de zorg. Wethouder Marcel Melissen (VVD) reageerde: „Je werkt regionaal samen om kosten te drukken. In theorie werkt het zo. In de praktijk ervaar je het niet."

Tiel is er helemaal klaar mee en voert de druk hoog op. Het college wil de samenwerking in Werkzaak per 2021 opzeggen. De commissie Samenleving is het er mee eens. Dus de gemeenteraad gaat er waarschijnlijk mee akkoord. In de regio komt het hard aan. In West Betuwe, inmiddels de grootste gemeente in Rivierenland, liet wethouder Ton van Maanen (SGP) weten dat de gevolgen niet te overzien zijn.

De harde opstelling van Tiel werpt inmiddels vruchten af. Met frisse tegenzin gaan de zeven deelnemende gemeenten Werkzaak op korte termijn evalueren en niet, zoals gepland, in 2021. Tiel wil dan een eerlijker kostenverdeling en stemverhouding.