Tiel vaak te laat met schuldhulpverlening

TIEL Slechts 20 tot 25 procent van de mensen die bij de gemeente aankloppen voor een schuldhulpregeling wordt binnen vier maanden geholpen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening. In juni hield de controleur van de NVVK bij een audit voor het laatst een steekproef. Daaruit bleek dat de gemeente bij slechts twee dossiers de gewenste doorlooptijd van 120 dagen aanhoudt. Het percentage houdt weliswaar een verbetering in ten opzichte van een eerdere audit, maar is nog steeds aan de magere kant, stelt NVVK. Tiel is een van de gemeenten die het NVVK-keurmerk mogen voeren.

Volgens de auditor van NVVK, Sijtsmanagement uit Nieuwegein, zijn er veel redenen aan te wijzen waarom de schuldhulpverlening hapert. Zo zijn de werkzaamheden over twee teams verdeeld en dat vergt onnodig veel aansturing en inhoudelijke afstemming. Van de acht fulltimers die voor schuldhulpverlening nodig zijn, zijn er slechts twee in dienst van de gemeente; de overige medewerkers zijn detacheringskrachten. Sijtsmanagement ziet liever dat de gemeente vaste krachten hiervoor aanstelt. Verder wijst de onderzoeker erop dat een van de teammanagers nog steeds ziek is. Een remmende factor is ook dat gemeenten in de regio op zoek zijn naar een nieuwe aanpak voor schuldhulpverlening.

De NVVK betreurt verder dat een in 2014 gestarte pilot voor budgetbeheer stil ligt. Budgetbeheer en financieel beheer vormen een onmisbaar onderdeel van schuldhulpverlening. Het is volgens NVVK een kwalijke zaak dat er daardoor geen nieuwe klanten in beheer worden genomen. Klanten bij wie dat wel is gebeurd, krijgen geen hercontroles en dat leidt tot problemen. Bij een hercontrole moet een cliënt zijn afloscapaciteit afdragen. Zonder hercontrole blijken klanten vaak niet over geld te beschikken waardoor schuldhulpregelingen voortijdig worden beëindigd.

De schuldhulpverlening staat in oktober op de politieke agenda. In 2017 volgt een nieuwe audit. De doorlooptijd van de gemeentelijke schuldhulpverlening moet dan aanzienlijk zijn verbeterd.