• Marja de Beus

Tielenaren moeten meer gaan bewegen

TIEL Tielenaren bewegen en sporten te weinig. Daarom gaat de gemeenteraad in 2019 extra aandacht aan Sport en Beweging schenken.

door Wim Timmermans

Het jaarthema van de raad van Tiel is in 2019 Sport en Bewegen. Dat is afgelopen najaar besloten. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid. Het verbindt. Het is belangrijk voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de Tielse jeugd. En het helpt ouderen en mensen met een beperkingen aan een betere conditie. Er is een raadswerkgroep ingesteld die onder leiding staat van Arjen Sijkes (CDA). Het plan van aanpak is in de commissie Samenleving besproken. Er staan twee thema's op de agenda.

Ten eerste staan verenigingen voor grote uitdagingen. Ze kampen met dalende ledenaantallen en de maatschappij vraagt om een steeds grotere mate van professionalisering. Het tweede thema wil Tielenaren stimuleren meer te bewegen. Ze blijken weinig te sporten en te bewegen vergeleken met inwoners elders in Gelderland-Zuid.

Met weinig geld moet de werkgroep veel bereiken. Er is een lijst met mogelijke ideeën opgesteld, zoals het helpen van 5-6-7 jarigen bij het kiezen van een sport, voeding en leefstijl, rookvrije kantines en een sportmarkt. Initiatieven zullen eenmalig ondersteund worden met als doel dat ze op een of andere manier op de agenda blijven staan.

De commissie Samenleving boog zich over het plan van aanpak voor het jaarthema. Voorzitter Bert de Rooij van de Federatie Tielse Sportverenigingen (FTS) sprak in.

Vic Latumahina (Kleurrijk) drong aan op een goede afstemming tussen jaarthema en de FTS. „Sport en Bewegen is een jaarthema. Tegelijk wordt het Sportbeleid voor de langere termijn geactualiseerd." Ook Bert de Rooij wees er op dat het jaarthema Sport en Bewegen breder is dan het Sportbeleid. „Het jaarthema gaat bijvoorbeeld ook over voeding." Hij maakte zich zorgen over de ambtelijke ondersteuning voor het sportbeleid.

Yvonne Son Stolk (CDA) drong aan op extra aandacht voor demente bejaarden. „Tiel wil een dementievriendelijke gemeente zijn." De commissie was eensgezind over de inhoud van het jaarthema en de noodzaak tot afstemming met de sportwereld.