• Kapel Avezaath, 08 november 2017
    Schuurbijeenkomst / voorlichting bij fam van Beusichem ivm project zonnepanelen
    Foto Jan Bouwhuis.

    Jan Bouwhuis

Tientallen bezwaren tegen zonneparken

KAPEL-AVEZAATH Tegenstanders van de voorgenomen mega-zonneparken in Kapel-Avezaath hielden maandagavond een inloopavond om mensen te helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift. Het werd een drukbezochte avond die 51 bezwaarschriften opleverde.

Nog voordat de initiatiefnemers van de avond zich goed en wel met laptops en printers hadden geïnstalleerd, stonden de eerste belangstellenden al op de stoep van de basisschool aan de Hoge Hof. Uit Kapel-Avezaath en Wadenoijen waren tientallen mensen op het aanbod afgekomen om hen te helpen met het opstellen van een bezwaarschrift tegen de komst van de twee grote zonneparken, samen zo'n 80 voetbalvelden groot, aan de Eng en de Kromme Steeg. 

Dinsdag worden de bezwaren ingediend bij de gemeente. Dat worden er nog veel meer, omdat veel mensen al een bezwaar hebben ingediend of dat alsnog op eigen initiatief gaan doen. 

De tegenstanders vrezen dat de indieners van de plannen alvast gaan bouwen, nu er een omgevingsvergunning is verleend waarmee subsidie aangevraagd kan worden. De gemeente zegt dat met de initiatiefnemers afgesproken is dat ze nog niet mogen bouwen, maar bewoners zijn daar niet zo zeker van. Actiecomité ZonnepaNEE, die omwonenden inmiddels met een eigen website (www.zonnepanee.nl) op de hoogte houdt, zegt de voortgang niet af te willen wachten en wil de vergunning van tafel hebben. ,,De gemeente blijft aansturen op inpassing en uitvoering van de parken in Kapel-Avezaath, terwijl nu al duidelijk is dat we dit niet willen. Wij en omwonenden willen dat er met een schone lei wordt begonnen en dat alle geschikte locaties in Tiel nog openliggen.''

Het college van B&W voelde aanvankelijk wel voor de komst van zo'n 150.000 panelen in het stukje buitengebied, mits de aanpassing in het landschap en het draagvlak bij de bewoners dat toelaten. Beide voorwaarden lijken echter verder weg dan ooit, zeker nu ook de steun binnen de fracties steeds verder lijkt af te brokkelen.