Toch geen vergunningparkeren bij ziekenhuis

TIEL Gemeente Tiel komt voorlopig terug op het besluit om vergunningparkeren in te voeren in straten rondom Ziekenhuis Rivierenland.

Het overgrote deel van de omwonenden ziet geen heil in het parkeren met een vergunning. Die conclusie kwam naar voren na een enquête die op initiatief van wijkbewoners in de buurt is gehouden. Daarin verklaarde 83 procent zich tegen.

De raad praat volgende maand over de parkeerproblemen in de wijk bij het ziekenhuis. Daarbij staat de vraag centraal of de invoering van vergunningparkeren in lijn is met het beleid van schilparkeren rond de binnenstad. Een buurtbewoner van het ziekenhuis roept Ziekenhuis Rivierenland op om vrij parkeren te introduceren op het ziekenhuisterrein.

Meer in Stad Tiel van woensdag 24 februari.