TOPvoetbalVRIENDEN FC Lienden

 LIENDEN Om de topvoetbalactiviteiten van FC Lienden verder gestalte te kunnen geven is er een nieuw initiatief gelanceerd, dat inkomsten moet genereren voor de begroting. Dit moet er naast posten als sponsor- en reclamegelden, businessclub-inkomsten en entreegelden voor zorgen, dat ook de langere termijn gewaarborgd blijft.                                                                                                                                                     

Het initiatief bestaat uit de vorming van een spelersparticipatiefonds, dat volledig ten goede zal komen aan de begroting van de Stichting Voetbal Ondersteuning FC Lienden. De opbrengsten worden aangemerkt als een bijdrage in de samenstelling van een kwalitatieve selectie, die Tweede Divisie waardig is. Participanten zijn personen (particulieren, ondernemers, bedrijfsvertegenwoordigers), die de topvoetbal-ambities van FC Lienden een warm hart toedragen en een steentje willen bijdragen om het uitkomen op het hoogste amateurvoetbalniveau van Nederland mogelijk te (blijven) maken. Jaarlijks storten de deelnemers, verenigd onder de naam TOPvoetbalVRIENDEN FC Lienden, minimaal een vastgesteld bedrag in dit fonds van de Stichting Voetbal Ondersteuning FC Lienden.                                                                                                                                                                       Over de hoogte van de bijdragen van deelnemers wordt niet gecommuniceerd en deelnemers blijven, indien gewenst, anoniem. Het eerste doel is om te komen tot ongeveer 25 deelnemers aan dit fonds. Op dit moment (eind februari) staat de teller al op ruim de helft. Periodiek komt het selecte gezelschap TOPvoetbalVRIENDEN FC Lienden bijeen om bijgepraat te worden over de topvoetbal-verrichtingen en de ontwikkelingen rondom het in de Tweede Divisie uitkomende team van FC Lienden.