Turkse super overtreedt regels met uitbreiding

door André van der Vlerk@avandervlerkDe Turkse supermarkt overtreedt volgens het college van burgemeester en wethouders de planologische spelregels.Anadolum is gevestigd aan de Grotebrugse Grintweg 57, maar neemt volgens de gemeente ook het ernaast gelegen pand met huisnummer 59 voor zijn supermarktactiviteiten in gebruik. Van buiten is dit niet zichtbaar. De supermarkteigenaar zou er bij de aankoop ten onrechte van uit zijn gegaan dat ook het naburige pand voor zijn bedrijf kan worden gebruikt. Op nummer 59 rust alleen de bestemming wonen.Het oneigenlijke gebruik van het pand kwam aan het licht tijdens een gemeentelijke controle. Anadolum had de voorgevel van nummer 59 veranderd, zonder daarvoor een vergunning aan te vragen. Na hierop te zijn gewezen diende de supermarkt alsnog een vergunningsaanvraag voor de verbouwing in. De gemeente weigerde deze, omdat het pand slechts als woning kan worden gebruikt.De huidige eigenaar kocht Grotebrugse Grintweg 59 in 2007. Daarbij is hem duidelijk gemaakt dat het gebouw alleen als woning kan worden gebruikt. De kamers zijn daarna korte tijd bewoond geweest. In 2009 kwam de gemeente achter de verbouwing met als doel om het pand bij de supermarkt te betrekken. De eigenaar is destijds door de gemeente hierover aangeschreven.Tot 1990 zat er een bakkerij in het pand. Daarna bood het adres onderdak aan een winkel in geluidsapparatuur. In beide gevallen strookt dit met de regels, schrijft het college van b en w, omdat hier volgens het bestemmingsplan wel een 'ambachtsbedrijf' mag worden gehuisvest. Een supermarkt is volgens b en w geen ambachtsbedrijf. Bovendien werd nummer 59 aangekocht met de bedoeling het pand uitsluitend als woning te gebruiken.Dinsdagavond besprak de commissie Ruimte de situatie rond Anadolum. De uitkomst van dat debat was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.