• sgarlinge.jpg
    Pleziervaart op de Linge ter hoogte van Arkel

Twee dagen stremming scheepvaart Linge

LEERDAM Wie plannen om te varen op de Linge op maandag 25 juli en dinsdag 26 juli moet er rekening mee houden dat ter hoogte van Roeivereniging Leerdam op deze dagen alle scheepvaart gestremd van 06:00 tot 18:00 uur.

Aanleiding hiervoor zijn baggerwerkzaamheden in de Linge. Waterschap Rivierenland is in oktober 2014 begonnen met het baggeren van de Linge tussen Buurmalsen en Gorinchem. De baggerwerkzaamheden zijn uiterlijk oktober 2016 afgerond. Het baggeren is ook in het belang van de scheepvaart. Op de bodem van de Linge heeft zich in de loop van de jaren een grote hoeveelheid bagger verzameld. Dit hindert de scheepvaart.

Baggeren is noodzakelijk om economische schade voor de bedrijven langs de Linge te voorkomen. Zij zijn van het vervoer over de Linge afhankelijk voor de aan- en afvoer van goederen. Na het baggeren zullen de schepen ongehinderd de bedrijven kunnen bereiken.