• Archief BDUmedia

Uitbreiding gebied verbod alcoholgebruik

TIEL In de gemeente Tiel zijn tot nu toe vijf gebieden waar het verboden is om alcohol te drinken en/of geopende flessen en dergelijke waar alcohol in zit in bezit te hebben. Burgemeester en wethouders hebben eind november besloten om het gebied van de binnenstad uit te breiden om de overlast als gevolg van drankgebruik tegen te gaan.

In de binnenstad was al een verbod op alcoholgebruik. Het gebied wordt nu uitgebreid naar de (winkel)gebieden rond de supermarkten Jumbo, Albert Heijn en Aldi en het station. Ook de straten direct rond de binnenstad vallen nu binnen het aangewezen gebied. Verder blijft het alcoholverbod gelden in de winkelcentra Passewaaij, Rauwenhof, Kwadrant en Westroijen.

Het verbod houdt in dat personen op deze plaatsen geen alcohol mogeng gebruiken en geen geopende flessen e.d. met alcohol bij zich mogen hebben. Het verbod geldt niet als een vergunning of ontheffing is verleend op grond van de Drank- en Horecawet zoals op terrassen bij cafés of restaurants.

Overtreding van het verbod levert een boete op van € 90,- (prijs 2016).Omdat het verbod niet aangegeven wordt in de openbare ruimte, wordt het eerste half jaar gewaarschuwd. Na deze periode kan er direct een boete volgen. Personen die het eerste half jaar al een waarschuwing hebben gekregen en in die periode opnieuw het verbod niet naleven, riskeren meteen een boete.

Het verbod staat in de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:48) die door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij aan het college de bevoegdheid gegeven om een gebied aan te wijzen waar dit verbod van toepassing is.