• Werkzaak Rivierenland

Unieke samenwerking Rabobank West Betuwe en gemeente bij budgetbeheer

TIEL Op 13 september ondertekenen Rabobank West Betuwe en gemeente Tiel een convenant voor samenwerking bij budgetbeheer. In Nederland is een dergelijke samenwerking met een financiële dienstverlener uniek. Met deze unieke samenwerking kunnen inwoners dichtbij huis geholpen worden.

Budgetbeheer is een belangrijk instrument als het gaat om het voorkomen van armoede en schulden. Het geeft inwoners tijd om nieuwe (financiële) vaardigheden aan te leren.

Als een inwoner grote financiële problemen heeft, kan de gemeente helpen door tijdelijk budgetten te beheren. Er komt een budgetplan en de afspraken worden vastgelegd. Daarnaast geeft de inwoner een volmacht aan de gemeente om afspraken te maken met de Rabobank West Betuwe over het openen van een betaalrekening. Budgetbeheer is bedoeld voor inwoners die zijn toegelaten tot de gemeentelijke schuldregeling.

Financiële ondersteuning belangrijk

Volgens het NIBUD (Kans op Financiële problemen; 2016) loopt 40% van de huishoudens in Nederland achter met het doen van betalingen. Op de schaalgrootte van Tiel (41.500 inwoners) betekent dit dat er ca. 16.500 inwoners moeite hebben met het doen van betalingen.

De gemeente Tiel vindt het verlenen van ondersteuning aan haar inwoners erg belangrijk. Daarom is voor de komende jaren extra budget uitgetrokken om - naast budgetbeheer - in te zetten op vroegsignalering van schulden en een Armoedepact op te stellen. Hiermee zetten ze stevig in op preventie.

Als maatschappelijke en betrokken bank in de regio vindt Rabobank West Betuwe het belangrijk om bij te dragen aan het versterken van het welzijn en welvaart van de regio. Met deze samenwerking voor budgetbeheer draagt de Rabobank West Betuwe bij aan het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de inwoners van Tiel.