Veilig financieel ouder worden in Tiel

TIEL Op 24 april houdt Mozaïek welzijnsdiensten in samenwerking met de Rabobank West-Betuwe, Veilig Thuis Gelderland-Zuid en Aitton notarissen een voorlichtingsbijeenkomst over veilig financieel ouder worden. De bijeenkomst is bedoeld voor ouderen, hun familie/mantelzorgers en andere belangstellenden. Deze vindt plaats op maandag 24 april van 15.30 tot 17.00 uur bij de Rabobank aan de Stationsstraat in Tiel. Aanmelden via Mozaïek welzijnsdiensten, 0344-611566, info@mozaiekwelzijn.nl.

Medewerkers van de Rabobank adviseren de aanwezigen over veilig bankieren, het veilig verrichten van betalingen en de service die de banken hiervoor bieden. Aitton notarissen informeert over wat notarieel te regelen is.

Vanuit Veilig Thuis - Gelderland Zuid wordt informatie gegeven over hun ervaringen rondom financieel misbruik bij ouderen.

Ouderen kunnen op allerlei manieren slachtoffer worden van financieel misbruik. Bijvoorbeeld als een bekende een paar boodschappen doet voor zichzelf met de pinpas van de buurvrouw voor wie hij zorgt. Of een familielid die een oudere bezoekt en geld uit de portemonnee haalt op een onbewaakt ogenblik. Of zelfs iemand die druk uitoefent op een oudere om in het testament opgenomen te worden. De campagne is bedoeld om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen. Zodat het beter kan worden voorkomen of het zo snel mogelijk te herkennen en te stoppen is. Of om het in de woorden van staatsecretaris Van Rijn te zeggen: ,,Het gebeurt vaak dat ouderen slachtoffer worden van financieel misbruik in situaties waarin ze juist veel vertrouwen hebben in mensen die later de dader blijken te zijn. Daarom zien we veel schaamte en aarzeling bij ouderen om er melding van te maken. Ouderen zelf, familie, bankmedewerkers, zorgverleners, notarissen, omwonenden: samen moeten we om ouderen heen staan en hen beschermen. En weten wat we kunnen of moeten doen als we iets vermoeden. Als je een situatie niet vertrouwt, kun je zelf het gesprek aangaan of bijvoorbeeld Veilig Thuis bellen voor hulp of advies."