• Archief BDUmedia

Verbetering en onderhoud Industrieweg - Zwarte Paard

TIEL De provincie Gelderland werkt vanaf 7 maart tot half juli aan op de Industrieweg - Zwarte Paard, de N835 en aan de N320. Op dinsdag 1 maart is er een inloopavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Restaurant De Betuwe aan de Hoog Kellenseweg 7 in Tiel. Aanmelden is niet nodig. Er staan medewerkers van Provincie en aannemer klaar om vragen te beantwoorden. Binnenlopen kan tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Het gaat om het gedeelte van de Industrieweg vanaf de aansluiting met de A15 bij Tiel tot en met de rotonde Zwarte Paard. Ook wordt er gewerkt aan het wegvak van de N320 dat aan de oostzijde aansluit op de rotonde Zwarte Paard.

De werkzaamheden. Het gaat om:

- De aansluiting van de Industrieweg op de A15 en de kruisingen van de Industrieweg met de Staartsestraat, Kellenseweg en Lingeweg worden verbeterd.

- Verbetering Kellenseweg tussen de Industrieweg en de Wattstraat en de Rivierenlandlaan tussen de Industrieweg en de Groenedijk worden verbreed.

- Het asfalt van de rijbaan en de fietspaden van de Industrieweg - Zwarte Paard en van de N320 tussen het Zwarte Paard en De Brenk wordt vernieuwd.

- Er komen nieuwe verkeersregelinstallaties en openbare verlichting

- Er komt een veilige fietsoversteek bij de kruising met de Breedslagseweg

- De rotonde Zwarte Paard wordt vergroot.

Verkeershinder

Wegwerkzaamheden gaan onvermijdelijk samen met verkeershinder. De provincie en de aannemer richten het werk zo in dat er zo min mogelijk verkeershinder zal zijn. Een deel van de werkzaamheden wordt overdag in en langs het verkeer uitgevoerd, maar er wordt ook in het weekend en 's nachts gewerkt. Dan worden wegen afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Wij vragen iedereen om zich aan de officiële omleidingen te houden en de aanwijzingen van de borden en eventuele verkeersregelaars op te volgen. Zo werken we samen en veiliger aan een beter wegennetwerk in de provincie Gelderland.

Binnenkort komt er meer informatie over de planning van de werkzaamheden. De actuele informatie staat op www.bereikbaargelderland.nl