• GERMANY LOGISTICS COMPANY ANNIVERSARY

    DANIEL REINHARDT

Vergunning distributiecentrum Kuehne + Nagel onder vuur

DEN HAAG Een flink deel van het enorme complex van distributiecentrum Kuehne + Nagel op industieterrein Medel staat er al. Maar omwonenden geven de strijd niet op. Ze hebben de Raad van State gevraagd om de omgevingsvergunning voor het complex te vernietigen.

Feit is dat Kuehne + Nagel een risico heeft genomen om al te gaan bouwen voordat de vergunning definitief is goedgekeurd. De eis van de bezwaarmakers gaat echter niet zo ver dat het nu gebouwde deel weer moet worden afgebroken. Maar ze vinden wel dat het complex moet worden aangepast door meer parkeerplaatsen aan te leggen en te zorgen dat het beter wordt ingepast in de omgeving.

,,Deze doos midden op een bedrijventerrein is acceptabel", zegt hun advocaat David Nas. ,,Maar niet aan de rand van het landelijke gebied." Daarmee verwoordt hij de kritiek van de omwonenden die zien dat industrieterrein Medel alsmaar uitdijt ten koste van de landelijke omgeving in Echteld.

Nas voerde bij de Raad aan dat de gemeente Tiel bij het verlenen van de vergunning onterecht is afgeweken van zijn eigen parkeerbeleid. Daardoor zijn er veel minder parkeerplaatsen aangelegd dan het beleid eist. De gemeente is namelijk uitgegaan van relatief weinig werknemers bij dit distributiecentrum van Kuehne + Nagel. Daardoor is ook veel minder parkeerruimte nodig. En in de praktijk blijkt volgens de gemeente nu ook dat er ruim voldoende parkeerplaatsen zijn.

Maar de advocaat van de omwonenden zegt dat de bouw het complex nog niet is voltooid en dat de parkeerbehoefte nog zal groeien. Bovendien moet de gemeente niet uitgaan van de behoefte van Kuehne + Nagel. Het is in theorie mogelijk dat dit bedrijf weer vertrekt en dat het complex door een ander bedrijf zal worden gebruikt. Als dat bedrijf veel meer werknemers heeft, zal de parkeerruimte te klein zijn en dreigt de omgeving parkeeroverlast te krijgen.

Ook de inpassing van het bijna 15 meter hoge complex blijft een probleem voor de omwonenden. Er is weliswaar een wal rond een deel van het complex gerealiseerd, maar dat is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Het complex torent boven de wal uit.

Volgens hun advocaat is de gemeente onterecht niet uitgegaan van de eisen die het zogeheten beeldkwaliteitsplan voor deze omgeving stelt. Als dat wel was gebeurd, dan had het complex aan veel strengere welstandeisen moeten voldoen. Aan die eisen voldoet het complex nu niet, zegt de advocaat.

Een door de omwonenden ingeschakelde deskundige constateert dat er nu sprake is van een harde overgang tussen het landelijke gebied en het industrieterrein. Dat had anders gekund door een andere vormgeving en door een andere situering van het complex. Die overgang kan volgens de advocaat alsnog worden 'verzacht' door bouwkundige ingrepen.

De gemeente vindt dit niet nodig. De wal voldoet, aldus een woordvoerder. En het beeldkwaliteitsplan waarover de omwonenden spreken, gold niet op het moment dat de vergunning werd verleend.

De Raad oordeelt over zes weken.