• DANIEL REINHARDT

Vergunning Kuehne + Nagel blijft overeind

DEN HAAG Het al gedeeltelijk gebouwde distributiecentrum van Kuehne + Nagel kan gewoon worden afgebouwd. De Raad van State verwierp vandaag de bezwaren van enkele omwonenden tegen de vergunning voor het enorme complex aan de rand van bedrijventerrein Medel.

Eerder vingen de omwonenden al bot bij de rechtbank in Arnhem. Ze vinden de grote 'doos' van 15 meter hoog een zware aantasting van de landelijke omgeving. De gemeente Tiel had volgens hen meer rekening moeten houden met de overgang van het bedrijventerrein naar het landelijke gebied.

Volgens hun advocaat had de gemeente bij het verlenen van de vergunning moeten kijken naar het zogeheten beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein Medel. Daarin worden eisen gesteld voor een goede inrichting van het terrein en de vormgeving van gebouwen. Als de gemeente de vergunning had getoetst aan dit plan, dan had de overgang naar het landelijke gebied minder storend moeten zijn.

Maar volgens de Raad hoefde de gemeente niet aan dit beeldkwaliteitsplan te toetsen bij het verlenen van de vergunning. De gemeente vindt overigens dat de overgang tussen bedrijventerrein en landelijk gebied wél goed is met dit complex. Er loopt langs een groot deel een hoge groene wal.

De Raad verwierp ook de bezwaren over het aantal parkeerplaatsen bij het distributiecentrum. De omwonenden stellen dat dit aantal te laag is ingeschat en dat daardoor parkeeroverlast dreigt bij hun woningen.

Dit bezwaar is in de ogen van de Raad niet realistisch. Als er al te weinig parkeerruimte bij het distributiecentrum zou zijn, dan is het niet logisch dat dan in de buurt van de omwonenden geparkeerd zal worden. Parkeerders moeten dan minstens anderhalve kilometer lopen naar de ingang van het distributiecentrum.