• De kruising van de N834 en de Bergakker. De verwachting is dat hij over een paar jaar te gevaarlijk is.

    Wim Timmermans

Verkeerslichten N834 en Bergakker

TIEL Er komt een verkeerslichtinstallatie op het kruispunt van de provinciale weg (N834) en de Bergakker. De gemeente betaalt 500.000 euro mee, de helft van de kosten. Als de raad akkoord gaat, begint de provincie met de voorbereiding van het werk. Uitvoering volgt in de loop van 2019/2020.

door Wim Timmermans

Elke provinciale weg komt eens in de negen jaar aan de beurt voor groot onderhoud. Dan neemt de provincie ook allerlei knelpunten op. Voor de provinciale weg N834 voorziet de provincie binnen enkele jaren een knelpunt op de kruising met de Bergakker. Het wordt steeds drukker. Er zijn maatregelen nodig. Er komt een verkeerslichtinstallatie; er is geen ruimte voor een rotonde. De kosten van aanleg en onderhoud ervan worden evenredig verdeeld over de twee wegbeheerders: de provincie voor de provinciale weg en de gemeente voor de Bergakker.

Wethouder Marcel Melissen (VVD) „moest ook wel even slikken", toen hij het bedrag zag. Hij legde uit dat de N834 één van de twee belangrijkste uitvalswegen van Tiel is. En er staat veel woningbouw gepland: „als we Passewaaij 9, 10 en 11 ontwikkelen, moet al het verkeer er langs de N834 uit." Het wordt alleen maar drukker. En er zijn ook nog eens veel fietsers die de weg willen oversteken naar de McDonalds.

De commissieleden onderschreven de noodzaak maar hadden wel vragen. Ronald Corporaal (CU) en Eric Rhebergen (VVD) wezen er zo drie stoplichten vlak achter elkaar komen. Ze maakten zich zorgen over de doorstroming. Wim de Boer (PvdB) informeerde naar gevolgen als de gemeente het nu niet zou doen.

Marcel Melissen legde uit dat ook de twee verkeerslichtinstallaties bij de toeritten naar de A15 worden vervangen. Daarvoor staan Rijkswaterstaat en de provincie aan de lat. Er komen dus drie nieuwe verkeerslichtinstallaties, die meteen goed op elkaar worden afgesteld.

Als Tiel niet meedoet, is er pas over negen jaar weer een mogelijkheid. Als Tiel dan tussentijds toch maatregelen wil, draait Tiel zelf helemaal voor de kosten op.

Iedereen was overtuigd van de noodzaak van een verkeerslichtinstallatie. Als de raad akkoord gaat start de provincie de voorbereidingen van het werk. En volgt uitvoering in 2019/2020.