• Foto: Esther Coumans/BDU

Vertraging bij renovatie Lingecollege

Werkzaamheden pas na de voorjaarsvakantie klaar

André van der Vlerk

@avandervlerk

TIEL - De renovatie van praktijklokalen op het Lingecollege is pas na de voorjaarsvakantie afgerond.

Eerder gingen gemeente Tiel en de Tielse scholengemeenschap ervan uit de vernieuwde praktijklokalen pas na de afgelopen kerstvakantie in gebruik konden worden genomen.

Maar de noodzaak om zorgvuldig aan te besteden, vertraagde levertijden van benodigde goederen en het feit dat er alleen gedurende schoolvakanties kan worden gebouwd, leiden ertoe dat de afronding een kleine twee maanden vertraging oploopt.

De Tielse gemeenteraad besloot in november 2013 om 400.000 euro te parkeren voor een nieuw praktijklokaal waarin situaties in het bedrijfsleven zo realistisch mogelijk worden nagebootst. Partijen brachten een half jaar later een nieuw voorstel in. Het geld moest niet ten goede komen aan één nieuw praktijklokaal, maar aangewend worden voor de herinrichting van diverse lokalen aan zowel de Teisterbantlaan als de Heiligestraat.

De renovatiewerkzaamheden lopen vooruit op grootscheepse nieuw- en vernieuwbouwplannen. Gemeente Tiel legt hierover in mei of juni een beslisdocument op tafel. De gemeenteraad stemt hierover tijdens de vaststelling van de Perspectievennota vlak voor de zomer. In het document wordt ook een visie gegeven op een vlottere doorstroming van leerlingen van het Lingecollege naar MBO-opleider ROC Rivor. Daarnaast wordt duidelijk hoe school en gemeente de aansluiting met het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt voor ogen hebben.

Uiterlijk in maart worden al het personeel, ouders en scholieren over de plannen geïnformeerd. De afgelopen weken hebben afgevaardigden van het Lingecollege al verkennende bezoeken gebracht aan scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem en Leerdam. Ook is er overleg geweest tussen Lingecollege en ROC Rivor.

Provincie

Over de nieuwbouwplannen wil de gemeente in het tweede kwartaal overleg voeren met de provincie. Die trekt niet de portemonnee voor onderhuisvesting, maar mogelijk wel voor afzonderlijke onderdelen zoals innovatie en duurzaamheid.