• Tiel, 26 juni 2013WHTBinnenstad sfeer tbv siteFoto: Jan Bouwhuis.

    Foto Jan Bouwhuis

Visie binnenstad met focus op beleving

TIEL Meer ruimte voor beleving, meer plek om je fiets te stallen en een nieuwe bestemming voor het oude postkantoor. Het zijn slechts enkele voorbeelden van vernieuwingen in de structuurvisie Binnenstad Tiel waar de commissie Ruimte op 4 juli over vergadert.

door Charella Hulsbosch

De structuurvisie is de basis voor het bestemmingsplan, waarin de gemeente voor tien jaar de bestemming van de grond vastlegt. De visie van de binnenstad was toe aan een nieuwe versie, een die past bij de tijd waar we in leven. De structuurvisie heeft van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 5 april 2017 ter inzage gelegen en wordt op 4 juli besproken.

Eén van de onderwerpen die ter sprake komen in de visie, is de aantrekkelijkheid van de binnenstad. De leegstand in de Weerstraat is daarbij al jaren een doorn in het oog. De visie voorziet dat in het achterste deel van de Weerstraat meer woningen komen.

Uit inspraakreacties van de Tielse Binnenstadvereniging en de Wereldwinkel Tiel namens andere ondernemers in de Weerstraat blijkt dat daar niet veel draagvlak voor is. ,,Aanvragen om panden in zijn geheel te wijzigen naar wonen niet toestaan en ondernemers de kans geven kleinschalige detailhandel te starten, met financiële hulp voor bijvoorbeeld het eerste jaar", suggereert de Tielse Binnenstad Vereniging. Het college deelt die mening niet. ,, Door de verminderde vraag naar winkelvloeroppervlak wil het college voldoende flexibiliteit geven aan pandeigenaren om leegstand tegen te gaan. Detailhandel blijft wel mogelijk in de Weerstraat, maar dit wordt aangevuld met meer mogelijkheden zoals restaurants, ambachtelijke bedrijven en wonen."

Ook over een nieuwe bestemming voor het oude postkantoor wordt gesproken. Een markthal, eventueel in combinatie met een bedrijfsgebouw voor creatieve industrie of horeca. En als het pand geen publieke functie kan krijgen, is wonen op de begane grond een optie.

PARKEERPARAGE Een deel van de visie hangt ook samen met het openen van parkeergarage Westluidense Poort, want hoeveel auto's moeten er na de opening van de parkeergarage nog parkeren in de Westluidensestraat en Damstraat? Die straten moeten dan vooral aantrekkelijk gemaakt worden voor het winkelend publiek dat daar de stad in komt. Voor de fietsers is het de bedoeling dat er meer parkeerplekken komen om je fiets te stallen, het is tenslotte niet goed voor de uitstraling van de binnenstad als die fietsen voor gevels van winkels worden geplaatst.Kortom: de binnenstad moet een aantrekkelijke plek worden, waarbij een groot deel van de auto's in één van de parkeergarages wordt geparkeerd en de fietsen netjes in de stalling. Maar er staat nog niets vast, de visie geeft slechts richtlijnen en over de invulling daarvan wordt pas in een later stadium beslist.