Vluchtelingenopvang krijgt steeds meer vorm

BUREN De gemeente Buren maakt zich op voor de gezinshereniging van 52 'nareizigers' van vluchtelingen die inmiddels een woning hebben. Begin juli, aan de start van het tweede halfjaar van 2016, kende de gemeente Buren nog een achterstand van 14 vluchtelingen die verplicht huisvesting nodig hadden. Als alles loopt zoals gepland, zal begin oktober aan deze verplichting zijn voldaan en een overschot van plus twee worden gemeld.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

De provincie maande de gemeente Buren al eerder om de achterstand in te halen. Buren laat in een schrijven aan de provincie weten: ,, We beschikken in onze gemeente over relatief weinig huurwoningen waarin we statushouders kunnen huisvesten. Ondanks dat vestigden we tot nu toe iedere -nu nog alleenstaande- statushouders met een aanvraag gezinshereniging in eengezinswoningen. Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kunnen we alleen al van die statushouders die we dit jaar vestigden 52 nareizigers verwachten. Deze nareizigers kunnen we dus meteen huisvesten.''

Vervolgens start Buren samen met de woningbouwverenigingen een pilot om alleenstaanden die later hun gezin over willen laten komen, met meerdere te huisvesten in één eengezinswoning.

Daarnaast draagt Buren tot het einde van 2016 bij in de kosten van de schakelklas door het vervoer van de vluchtelingkinderen te betalen. Het gaat voor de maanden augustus tot en met december om een bedrag van 7.500 euro.

Sinds oktober 2015 krijgen nieuw aangekomen vluchtelingkinderen een jaar onderwijs in een speciale klas in obs De Bogerd in Maurik. Er is extra aandacht voor hun ervaringen en voor de Nederlandse taal. BasisBuren, BePo, het ministerie van OCW en de gemeente Buren dragen gezamenlijk de kosten van de schakelklas.