• Geldersch Landschap & Kasteelen

Vogelaars massaal naar buiten om vogeltrek te zien

TIEL Tienduizenden vogelaars over heel Europa trekken er zaterdag 1 oktober op uit om zoveel mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch van BirdLife International. In Nederland doen die dag meer dan 150 vogelwerkgroepen en telgroepen mee, verspreid over ongeveer 150 locaties in ons land. Vogelbescherming Nederland verzamelt de gegevens van de vogelaars tijdens die dag. Ook Vogelwerkgroep IVN West-Betuwe neemt deel aan deze dag.

De vogeltrek komt aan het begin van de herfst echt op gang. Vanuit het noorden van Europa trekken vogels massaal door ons land, op zoek naar een goede plek om te overwinteren. Op alle plaatsen waar de vogeltrek goed te zien is, tellen vogelaars op 1 oktober de verschillende soorten en hun aantallen.

De Euro Birdwatch is elk jaar weer een groot succes. Tienduizenden vogelaars doen mee, verspreid over minstens 36 Europese landen. Aan het einde van zaterdagmiddag 1 oktober verzamelt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl de gegevens uit Nederland. Vorig jaar telden de vogelaars gezamenlijk 316.313 vogels en werden er 190 soorten waargenomen. Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden in Nederland al eens meer dan 660.000 vogels geteld! De aantallen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer.

Ook VWG IVN West-Betuwe doet dit jaar weer mee. Op telpost Echteldsedijk in Tiel (naast de verkeerstoren van Rijkswaterstaat) wordt geteld van 7:00 tot 14:00 uur.