• Jan Willem Keij

Voor de kerst nieuw winkelcentrum

LIENDEN Nog voor de Kerst een nieuw winkelcentrum in Lienden. Dat kwam voorbij tijdens de laatste raadsvergadering, waarbij toestemming is gegeven om het te bebouwen gedeelte in fases te realiseren. Een grotere Jumbo, Etos, Gall en Gall en Aldi worden als eerste gerealiseerd en geopend. Vervolgens is de aanname dat dan een aantal andere ondernemers zich daar graag bij aan zou willen sluiten en wordt binnen een half jaar gestart met de rest van de gebouwen.

In eerste instantie is vastgelegd dat de eerste fase minimaal 4000 m2 moet bevatten, maar dat principe is nu losgelaten. De VVD vroeg wel aandacht voor het realiseren van een extra geluidswal aan de noordkant van het terrein. Daar wordt de Jumbo bevoorraad en is in het plan geen overkapping vereist. Cees van Oort, fractievoorzitter VVD: ,,Er zijn daar al heel wat bomen gekapt en struiken weg. Een geluidswal met scherm er boven zou veel hinder daar weghalen. Ook willen we dat de uitrit aan de Adelsweg als eerste wordt aangelegd.''

Cees van de Bijl (PCG) had persoonlijk met de ontwikkelaar gesproken en benadrukt dat de geluidsafscherming zeker gehandhaafd blijft. ,,Wij zijn blij dat er wat winkels kunnen gaan openen. Lienden heeft hier behoefte aan. De eerste stap is gezet, de rest volgt.''

Wethouder de Ronde legt uit dat de intentie van de ontwikkelaar is om het eerste half jaar na opening niet voor 1000, maar voor 2000 m2 bebouwing te gaan. En hij heeft beloofd om er alles aan te doen om voor de kerst 2017 open te gaan. De uitrit aan de Adelsweg blijft intact en de overkapping aan de noordzijde wordt door de gemeente Buren 'uitonderhandeld', zo beloofde de wethouder.

Van Harn Diervoeders heeft zich net als eerder Formido teruggetrokken uit initiatiefgroep 3Slag Lienden. De ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum is geheel in handen van Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. in samenwerking met Timmer Investments Holding B.V.