Vraagbaak ouderen Passewaaij

TIEL In Passewaaij wonen steeds meer mensen van 60 jaar en ouder. Deze groep heeft ook de nodige vragen.Vragen over wonen, dagbesteding, mobiliteit, sociale contacten en vele andere zaken die voor deze groep van belang zijn. De 60plusssoos Passewaaij en professionals die werken met ouderen hebben het initiatief genomen om een vorm van vraagbaak op te zetten in Passewaaij. Een plek waar 60 jaar en ouderen heel gemakkelijk informatie kan krijgen die voor hun van belang is. De initiatiefgroep is op zoek naar enthousiaste senioren die inhoud en vorm willen geven aan deze vraagbaak. Deze groep bepaalt, samen met de initiatiefgroep, de vorm en werkwijze. Voor de kennis over de inhoud worden er enkele thema bijeenkomsten aangeboden. De geschatte tijdsinvestering zal liggen tussen 1 á 2 dagdelen in de maand. Info: Ineke Venemans, 06-40093233.