Vrijwilligersmarkt Tiel 2015 in het winkelcentrum

TIEL In samenwerking met gemeente Tiel houdt het Vrijwilligerssteunpunt van mozaïek welzijnsdiensten Tiel de jaarlijkse vrijwilligersmarkt. De markt vindt zaterdag 3 oktober in het winkelcentrum aan de Hoogeinde plaats. Heel veel verschillende vrijwilligers/en maatschappelijke organisaties laten tijdens de dag zien wat het werk bij hun organisatie inhoudt. Alle organisaties hebben concrete vacatures die zij op deze dag hopen in te vullen. Deze markt van vraag en aanbod is een leuke manier om vrijblijvend kennis te maken met vrijwilligerswerk in de gemeente Tiel. Aan de bezoeker de keus. De Vrijwilligersmarkt is van 10.00 tot 13.00 uur en voor iedereen toegankelijk.

Wijk- en buurtorganisaties, verzorgingshuizen, sportverenigingen, bezoekdiensten, ouderenbonden, jeugdactiviteiten, zorg en welzijn, milieugroepen, vriendendiensten, activiteiten voor volwassenen en gehandicaptenzorg. Al deze organisaties werken met vrijwilligers. Dankzij hen is het mogelijk om deze voorzieningen in stand te houden. Maar dit werk geeft de vrijwilliger ook kansen om zich te ontwikkelen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt.

Info: Anissa Haddouch (coördinator Vrijwilligers Steunpunt Tiel), 0344 - 611566, a.haddouch@mozaiekwelzijn.nl