Vrijwilligerssteunpunt Tiel bemiddelt bedrijven bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

TIEL Naast bemiddeling van vrijwilligers en advisering over vrijwilligerswerk is het Vrijwilligerssteunpunt van mozaïek welzijnsdiensten ook intermediair voor bedrijven die zich willen inzetten voor lokale initiatieven en maatschappelijk organisaties.

Steeds meer bedrijven kiezen voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Door het investeren in specifieke doelgroepen of het verbinden van het bedrijfsbelang aan een maatschappelijk belang willen bedrijven een steentje bijdragen aan de (lokale) samenleving.

Een vorm van MBO is het stimuleren van de werknemers om vrijwilligerswerk te doen. Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijf CHEP Nederland gevestigd in Tiel, zij willen medewerkers inzetten als vrijwilliger en zo concreet hulp bieden aan groepen die dit nodig hebben. Medewerkers van het bedrijf hebben de eerste 3 weekenden in juni met bewoners van de Vier Gravinnen gewandeld.

Het Vrijwilligerssteunpunt Tiel heeft bemiddeld tussen CHEP en Vier Gravinnen. Bedrijven die zich willen inzetten als vrijwilliger of meer informatie willen hebben over de diverse mogelijkheden om Maatschappelijk Betrokken te ondernemen, kunnen contact opnemen met de vrijwilligerssteunpunt Tiel, 0344-611566 of a.haddouch@mozaiekwelzijn.nl