• Ab Donker

VVD Buren en VVD Gelderland: 'Overlast tot een minimum beperken'

BUREN VVD Buren en VVD Provinciale Staten hebben vandaag vragen gesteld over de opruimwerkzaamheden van de stalbrand in Erichem, waarbij ruim 20.000 varkens het leven lieten.

De provincie Gelderland heeft bestuursdwang toegepast om te zorgen dat de ondernemer met een plan van aanpak komt voor de opruimwerkzaamheden. Het ultimatum hiervoor liep vanmorgen om 10.00 uur af.

Inmiddels is de brand een aantal dagen geleden en beginnen de kadavers te stinken, om over de vliegenoverlast die wellicht te verwachten valt nog maar niet te spreken.

De provincie schat dat het totale opruimen nog wel 2-3 weken kan duren. Dit vinden de VVD fracties veel te lang. ,,Wat ons betreft moet de overlast voor de omgeving tot een minimum worden beperkt, bijvoorbeeld door ook 's nachts door te werken aan sanering."

De VVD Buren fractie bij monde van raadslid Jolijn Zwart-van Kessel heeft het college van gemeente Buren gevraagd om een signaal af te geven aan de Provincie Gelderland dat de belangen van inwoners meegenomen worden bij de

planvorming van de sanering zodat de overlast voor inwoners tot een minimum beperkt wordt. Het raadslid is zelf woonachtig in de buurt van de stal dus weet als geen ander welke overlast er voor de omliggende dorpen aankomt en

reeds aan het gebeuren is. Jolijn: ,,De ontbindingsgeur is al merkbaar en dat gaat dus de komende 2 à 3 weken alleen maar erger worden, de vraag is of de inwoners de geur van 20.000 kadavers zo lang wel kunnen verteren."

Statenlid Bastiaan Meerburg heeft namens de VVD in Provinciale Staten heeft gevraagd op welke wijze de provincie de belangen van de omgeving meeneemt in de beoordeling van het plan van aanpak van de sanering en of men inderdaad 's nachts doorwerken wil afdwingen.

Label:

Knorhof