• archief BDUmedia

Werkzaamheden en omleidingen Laan van Westroijen

TIEL Aannemer Heijmans vervangt in opdracht van gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland de duiker (waterverbinding) onder de Laan van Westroijen. Tussen maandag 15 oktober en zondag 4 november heeft dat gevolgen voor het verkeer. Het verkeer (inclusief fietsers/voetgangers) wordt omgeleid. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het programma 'Tiel-Oost droger en mooier'.

De werkzaamheden zijn het graven en inrichten van een spoorsingel (waterberging) en het verbinden van deze spoorsingel met het bestaande watersysteem. Hiervoor worden twee verbindingen gemaakt onder het spoor door. Daarnaast wordt de bestaande verbinding onder de Laan van Westroijen (nabij hotel/restaurant Van der Valk) vervangen en vergroot.


Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland hebben in samenwerking met de bewoners het programma 'Tiel-Oost droger en mooier' opgestart met als doel een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin 'leven met water' nu en in de toekomst werkelijkheid is.