Werkzaamheden watergang bij JOP Passewaaij Tiel

TIEL In opdracht van de ontwikkelaar van buurt 7 in Passewaaij werkt aannemer Postma Bouw &GWW aan de watergang ter hoogte van de JOP aan de Jhr. J.P. Reuchlinlaan. De werkzaamheden starten maandag 16 maart. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig de brug naar de JOP tijdelijk weg te halen. Dat betekent dat de JOP van 16 maart tot 4 april niet toegankelijk is.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanbrengen van beschoeiing en een kleilaag in de watergang. Ook wordt er een duiker aangelegd onder de Passewaaijse Hogeweg. Als gevolg van de werkzaamheden kan er op enkele momenten overlast zijn voor het verkeer.