Wijkoverleg Stichting Wijkorganisatie Ridderweide Tiel

TIEL Wijkbewoners van Tiel West Ridderweide zijn woensdag 15 april om 19.30 uur welkom bij het wijkoverleg welk ieder half jaar plaats vindt. Het wijkoverleg wordt gehouden in het voormalig Rode Kruisgebouw, gelegen aan de Haaftenlaan 26 in Tiel West

De stichting heeft tot doel om een sociaal platform voor de buurt te genereren zodat er een grotere saamhorigheid in de wijk Ridderweide in Tiel kan ontstaan, als mede het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk Ridderweide in Tiel, waarbij het algemeen belang voorop staat en niet het individueel belang.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten met onder andere informatieve, educatieve en actieve aspecten en verder overleg te voeren met diverse instanties waarmee de buurt als zodanig in aanraking kan komen zoals politie, gemeente, winkeliersvereniging Kwadrant, Woningcorporaties SCW en Kleurrijkwonen, bestuur van Rotonda- en Pr. Mauritsschool en de bewoners van de wijk Ridderweide in Tiel.

Info: www.ridderweide-tielwest.nl