• SWB
  • SCW

Woningcorporaties SCW en SWB willen samen verder

TIEL Eind januari ondertekenden woningcorporaties SCW en SWB een intentieovereenkomst tot fusie. De corporaties verwachten gezamenlijk de opgaven in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren beter aan te kunnen pakken.

Sinds begin 2018 verkennen de woningcorporaties de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking. Herman Suijdendorp, directeur-bestuurder van SCW: ,,We denken dat we elkaar én de volkshuisvesting in ons werkgebied veel te bieden hebben."

,,We denken onze ambities op het gebied van wonen en verduurzaming samen te kunnen realiseren", aldus Johan Heesen, directeur-bestuurder van SWB. ,,Fusie zal leiden tot efficiency en betere voorwaarden voor de continuïteit en doorontwikkeling van beide corporaties, zo blijkt uit het voorbereidende onderzoek."

SAMENWERKEN MET PARTNERS De woningcorporaties toetsen in de komende periode hun plannen bij partners in de volkshuisvesting, de drie gemeenten en hun huurdersorganisaties. Daarna worden er definitieve besluiten genomen. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2020.