• Marcel Antonisse

WW-uitkeringen laagopgeleiden in Rivierenland kwart lager dan jaar geleden

TIEL Het aantal lopende WW-uitkeringen in Rivierenland daalde in juni verder. Ook laagopgeleiden profiteren van het economisch herstel. De WW-uitkeringen aan laagopgeleiden nemen sterker af dan bij overige opleidingsniveaus. Er zijn echter wel grote verschillen tussen beroepen wat betreft de kans op werk.

In juni 2017 verstrekte UWV 4.436 WW-uitkeringen in Rivierenland. Ten opzichte van mei is dit een afname van 3,3% (-152 uitkeringen). Dat is bijna net zo sterk als de landelijke daling van 3,5%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 16,9%, oftewel -904 uitkeringen. Deze afname iets sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-15,1%).

Ook groepen die het tijdens de crisis lastig hadden, profiteren van het economisch herstel. Zo daalde het aantal WW-uitkeringen van laagopgeleiden in Rivierenland het afgelopen jaar met 26%. Die daling is iets sterker dan de daling op middelbaar niveau (-21%) en aanzienlijk sterker dan de daling op hoger niveau (-9%). Op dit moment verstrekt UWV ruim 1.600 WW-uitkeringen aan laagopgeleiden in de regio.