Zingen met Plezier en Parkinson

TIEL In wijkcentrum Westroyen te Tiel start maandagmiddag 4 september om 14 uur een nieuw koor: Zingen met P. Zingen met de P van Plezier is bestemd voor mensen met de ziekte van Parkinson. Maar ook partners, vrienden en andere belangstellenden zijn welkom om mee te doen en te ervaren dat zingen allereerst plezier geeft en ook nog eens goed is voor stem en conditie.

Het zingen met P is een wekelijkse activiteit van Parkinson Café Tiel - Rivierenland. Het koor wordt professioneel geleid door Rianne van den Boomen, stemcoach en logopedist. De muzikale begeleiding op de piano is in handen van Hans Oord. Het koor oefent wekelijks op maandagmiddag in wijkcentrum Westroyen aan de Predikbroederweg 14 in Tiel. De zaal opent om 13.30 uur. Het zingen begint om 14.00 uur.

Zingen met P is een open activiteit, vrij toegankelijk voor iedereen. Kennismaken en meezingen met het koor zijn de eerste keer gratis en daarna 2 euro per keer.

Het nieuwe koor heeft voor de vakantie met veel succes vier keer proefgedraaid en kan nu echt van start gaan met nieuwe leden. Zingen met P is een extra wekelijkse activiteit van Parkinson Café Tiel - Rivierenland dat is opgericht in 2015 in samenwerking met de landelijke Parkinsonvereniging en vrijwilligers uit de regio Rivierenland. Het café biedt maandelijks een regelmatige, laagdrempelige, prettige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Maar ook hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen er deskundige informatie ontvangen, ervaringen uitwisselen en contact leggen met lotgenoten. Alleen op de laatste maandagmiddag van de maand wanneer er bijeenkomst is van Parkinson Café Tiel - Rivierenland met sprekers, is er geen koor.

Vooraf aanmelden is gewenst in verband met de voorbereiding van zangteksten en zitplaatsen. Verdere informatie: Ton den Hertog, tel. 06-24378007 ook per whatsapp of via mail: parkinsoncafetiel@gmail.com.