• Marijke van Dijk

Zonnebloem zoekt bestuursleden

RIJSWIJK De Stichting Zonnebloem, afdeling Buren / Geldermalsen is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een nieuwe voorzitter en penningmeester sowieso, terwijl de secretaris bij een goede vervanger eveneens van plan is om een stapje terug te doen. Ook bestuursleden die zich bezighouden met het bezoekwerk en andere vrijwilligers zijn meer dan welkom.

Secretaris Marijke van Dijk, secretaris van De Zonnebloem uit Rijswijk, luidt de noodklok: ,,Onze huidige voorzitter Irene Koot uit Zoelen stopt, net als penningmeester John de Bruijn uit Geldermalsen. Dan hebben we welgeteld nog Anny van Buuren en ondergetekende die het bestuur vormen. Dat kan niet.''

De afdeling organiseert om en nabij vijf evenementen per jaar. Natuurlijk de bekende dagboottocht, een spelletjesmiddag, picknick, soms een bustocht of een ander uitje. Aan de deelnemers wordt wel gevraagd om een kleine bijdrage per activiteit te betalen. Alle gasten worden benaderd door de vrijwilligers. De gezellige groep van 23 vrijwilligers zet zich regelmatig in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedere vrijwilliger bezoekt regelmatig een of twee gasten. De Zonnebloem Buren / Geldermalsen hanteert een lijst waar zo'n 120 gasten op staan die regelmatig deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast bezoeken de vrijwilligers zo'n dertig gasten regelmatig aan huis.

Nieuwe bestuursleden zijn ongeveer acht uren per maand bezig met hun vrijwillige taak. Persoonlijk contact staat bij de Zonnebloem hoog in het vaandel. Daarom dienen ze wel affiniteit te hebben met mensen die door leeftijd, ziekte of handicap fysieke beperkingen hebben.

Het verzorgingsgebied van De Zonnebloem Buren/Geldermalsen strekt zich westwaarts uit vanaf Rijswijk / Zoelen tot aan Meteren aan de andere kant. Marijke: ,,Wij letten er altijd goed op dat we iedere keer weer in een ander gedeelte van het gebied onze activiteit houden. Ook werken we samen met onze collega's. Zo staat in mei een gezellige middag met De Rozenzwaaijers gepland. Die organiseren we samen met de afdelingen Lingebloem en Neerijnen. Die wordt ergens centraal gehouden. En dan kunnen we altijd weer rekenen op een hoge opkomst. Natuurlijk vindt iedereen het optreden van zo'n gezellig koor hartstikke leuk, maar het praten en ontmoeten is eveneens een positief onderdeel van zo'n middagje uit. Mensen zien elkaar weer eens. Dat maakt werken voor De Zonnebloem zo leuk.''

Aspirant bestuursleden kunnen zich opgeven bij Marijke van Dijk, via de mail op marijkedijkwijnen@hotmail.com of via 06-13948784.

Foto: Sjoelen tijdens een spelletjesmiddag hoort er bij.