• Michel Broekhuizen

Zonneparken gaan niet door

KAPEL-AVEZAATH/TIEL De twee voorgenomen zonnepanelenparken in Kapel-Avezaath zijn definitief van de baan. Dat meldde wethouder Ben Brink van de gemeente Tiel donderdagavond tijdens de bijeenkomst met betrokken bewoners en initiatiefnemers. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt geen subsidie en de ontwikkelaars hebben op verzoek van de gemeente de vergunning ingetrokken.

De RVO vindt de plannen vooral onzeker omdat het een vergunning betrof die slechts afgegeven was voor de aanvraag van de subsidie. Daarmee was nog niets gezegd over het vervolg en of de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan wel rond zou komen.

GEEN STEUN Ook heeft de gemeente haar steun ingetrokken. Laatstgenoemde kan niet anders dan concluderen dat het hele plan een valse start heeft gekend. Alternatieve locaties en middelen en de zogenoemde laddertoets voor duurzame verstedelijking zijn nog onvoldoende onderzocht. Er blijkt uiteindelijk weinig draagvlak te zijn en de plannen lijken onvoldoende inpasbaar in het gebied. Bovendien kwam de communicatie richting de bewoners laat en onduidelijk op gang, zo erkent ook Brink. Het resultaat: ruim honderd bezwaarschriften en een wakkergeschudde raad die ziet dat het allemaal toch niet zo rooskleurig is als voorgesteld.

BEGELEIDINGSGROEP De gemeente zegt nu op nul te willen starten en alle opties open te houden. Met omwonenden en andere betrokkenen wordt er een begeleidingsgroep geformeerd die bestaat uit een kern- en een klankbordgroep. Samen wordt er nu gemeentebreed gekeken naar mogelijkheden en alternatieven. De wens van de gemeente is dat iedere Tielse burger daar volop in meedenkt. ,,Andere Tielenaren, dus iedereen die mee wil denken over duurzame energie in onze gemeente, wordt van harte uitgenodigd zich aan te sluiten'', aldus projectmedewerker van de gemeente Jan Strijker. Geïnteresseerden kunnen zich binnen een week bij hem melden via 0344-637 255 of jstrijker@tiel.nl. De betrokkenen hopen binnen enkele weken een start te maken met het vervolg.