Zorgen bij PvdB om geheime agendapunten

TIEL Oppositiepartij Partij van de Burgers (PvdB) heeft vorige week de raadsvergadering verlaten uit protest over het grote aantal agendapunten dat achter gesloten deuren wordt besproken.

Woensdagavond stond opnieuw een 'geheim' agendapunt op de raadsagenda. Het punt was als zodanig in de agenda opgenomen met instemming van het presidium waarin de fractievoorzitters van de negen raadspartijen zitting hebben. Partij van de Burgers protesteerde daar woensdag tegen. Volgens fractieleider Pieter van den Burg had het bespreekpunt niet betrekking op personen of financiële kwesties die de positie van de gemeente Tiel schade kunnen berokkenen. Dit zijn normaliter de overwegingen om geheimhouding te betrachten.

Van den Burg lichtte het besluit van zijn partij toe: ,,Om de rol van volksvertegenwoordiger goed te kunnen vervullen dienen we transparante informatie te krijgen waarover we in de openbaarheid kunnen debatteren. Openbaarheid is een van de grootste goederen van de democratie. Als u (b en w, red.) dit in beslotenheid wilt bespreken, dan vind ik dat u uw standpunt moet kunnen verdedigen."

De oppositiepartijleider wilde niet kwijt waarover het bewuste agendapunt ging. Voor StadsTV Tiel gaf hij aan de spelregels van het raadslidmaatschap te zullen eerbiedigen. Van den Burg gaf wel aan bezorgd te zijn over het toenemende aantal bespreekpunten dat in beslotenheid plaatsvindt. ,,Het water staat ons aan de lippen wat betreft het aantal geheime besprekingen. Het gebeurt steeds vaker en wij maken ons daar zeer ernstig zorgen over. Raadsleden zijn door burgers gekozen en als volksvertegenwoordigers moeten we kunnen uitleggen waarom we vóór en waarom we tegen iets besluiten. Wat de PvdB betreft was dit een onderwerp dat gewoon in de openbaarheid in een commissievergadering behandeld had kunnen worden."

Burgemeester Hans Beenakker schaarde zich achter het besluit van het presidium om het bewuste punt geheim te houden. Ook Van den Burg stemde daar in de bewuste vergadering mee in, aldus Beenakker woensdag.